Cặp nhật 8 account/1PC

24/02/2018

xin vui lòng DownLoad lại Game tại trang chủ hoặc chạy Autoupdate để biết thêm chi tiết inbox vào Fange

Trân Trọng!

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.