Khai Mở Máy Chủ Mới Công Thành Chiến

08/10/2016

Khai Mở Máy Chủ Mới Công Thành Chiến

Thông Tin website

TrangChủ: http://gianghotinhkiem.net/

Fange: 

Đăng ký: http://gianghotinhkiem.net/register/ 

DownLoad: http://gianghotinhkiem.net/huongdan-394.html

 

Thông Tin Máy Chủ

- Giới hạn 3 account/1pc

- Free cấp độ max lv 200

- Free đồ xanh option gần max (có Auto lọc)

- Tham gia hoạt động có xu 

- Công Thành Chiến (Thất Thị Thành Chiến)

+ Bang chủ chiếm lâm ân với biện kinh sẽ được nhẫn vô danh giới chỉ (HSD 7 ngày)

- Hệ Thống Boss Hoàng Kim Môn phái (Xuất hiện lúc 12h 16h 20h 24h)

+ Phần thưởng từ boss TTK,VLMT,Thuỷ Tinh,Tinh Hồng,kim Tê(dùng để phân rã trang bi) và nhiều vật phẩm hấp dẫn trong Kì Trân Cát

+ Tất cả Boss Hoàng Kim sẽ rớt trang bị HKMP (loại 2,3)

- Liên Đấu ( Thể Loại Đơn Đấu Tự Do - Song Đấu Tự Do - Tam Đấu Tự Do)

+ Tích Luỹ điểm vinh dự có thể đổi Nhất Kỷ Càn Khôn Phù

- Vượt Ải (rớt Bảo Gương Thần Bí chứa nhiều vật phẩm trong kì trân cát và tiền đồng)

- Loạn chiến củư châu (lúc 9h 15h 7h)

+ khi tham gia hoạt động sẽ nhận được kim tê,thần bí khoáng thạch(dùng để phân rã trang bị)

- Phong Lăng Độ

+ Giết boss thủy tặc đầu lĩnh (rớt Bảo Gương Thần Bí chứa nhiều vật phẩm trong kì trân cát và tiền đồng)

- Tống Kim Loạn chiến (lúc 11h 13h 15h 17h 21h 23h)

+ Thời gian báo danh 10 phút

- Nhặt Quả Hoàng Kim ( lúc 22h mỗi ngày 1 đợt quả sẽ nhận đc 100 tiền đồng)

- Vận Tiêu ( lúc 7h --> 8h hằng ngày)

+ 1 lần trả nhiệm vụ sẽ đc 3 viếm đế đồ đằng ( Thu nhập đủ 500 viêm đế đồ đằng đổi ngựa phiên vũ)

- Bầu Cua (lúc 7h -->8h và 22h -->23h mổi ngày)

- Viêm Đế (lúc 14h25 16h25 18h25 20h25 22h25 )

+ khi vượt ải viêm đế sẽ nhận đc viêm đế đồ đằng

 

 

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.