Hướng Dẫn Trùng Sinh lần 1

19/08/2018

Trùng Sinh nhân vật là một tính năng rất hấp dẫn và thu hút được sự quan tâm lớn của đông đảo quý nhân sĩ. Và để đáp lại sự mong đợi đó, ngày 19/08/2018, tính năng Trùng Sinh nhân vật lần 1 sẽ được ra mắt toàn thể nhân sĩ VLTK CôngThànhChiến.

Điều kiện và quyền lợi Trùng Sinh 1 ra sao? Thân mời quý đồng đạo thông qua nội dung dưới đây.

Điều kiện Trùng Sinh 1

Phải thỏa tất cả các điều kiện sau thì mới có thể đối thoại với NPC Bắc Đẩu Lão Nhân để Trùng Sinh 1:

 • Cấp độ nhân vật: đẳng cấp 200
 • Chi phí Trùng Sinh:
  • 1 vật phẩm Bắc Đẩu Trường Sinh Thuật – Cơ Sở Thiên.
  • 10.000 Vạn lượng.
 • Yêu cầu khác:
  • Cần tháo bỏ tất cả vật phẩm, trang bị trên nhân vật như: Trang bị, Ngựa, Mặt Nạ, Phi Phong, Trang Sức, Ngũ Hành Ấn.
  • Nhân vật phải nhận lấy phần thưởng nhiệm vụ như: Nhiệm Vụ Dã Tẩu, Nhiệm Vụ Sát Thủ, Nhiệm Vụ Sứ Giả vv…
  • Cần giải tán hoặc rời khỏi chiến đội như: Võ Lâm Liên Đấu.
  • Hành trang còn ít nhất 1 ô trống.

   NPC và vật phẩm liên quan

   Tên NPC Ghi chú
   Võ Lâm Truyền Kỳ
   Bắc Đẩu Lão Nhân
   • Vị trí: 207/199 Ba Lăng Huyện 
   • Chức năng: Thực hiện Trùng Sinh.
   Võ Lâm Truyền Kỳ
   Bắc Đẩu 
   Trường Sinh Thuật 
   – 
   Cơ Sở Thiên
   • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các.
   • Giá: 500 Xu.
   • Tính chất: Được giao dịch, bày bán. Không được ném ra, xếp chồng. Bán cửa hàng 0 lượng.
   • Cách sử dụng: Nộp cho NPC Bắc Đẩu Lão Nhân để tiến hành Trùng Sinh.
   • Thời hạn sử dụng:  30 ngày.

   Quyền lợi sau khi Trùng Sinh 1

   • Nhân vật Trùng Sinh 1 sẽ có biểu tượng ngôi sao xanh lá cây và có thể học được kỹ năng 150, mang trang bị Bạch Hổ, cưỡi ngựa Hãn Huyết Long Câu.
   • Thưởng thêm 100 điểm tiềm năng và 20 điểm kỹ năng.
   • Tăng giới hạn đẳng cấp kỹ năng thêm 1 cấp. Ví dụChiêu 10 Thiên Vương Chùy Pháp, tối đa chỉ có thể cộng 20 điểm kỹ năng, sau khi Trùng Sinh lần 1 có thể cộng tối đa 21 điểm kỹ năng (không bao gồm chiêu 90 và chiêu 120).
   • Sau khi Trùng Sinh 1, trị kháng tối đa sẽ tăng thêm 2%, kháng tất cả tối đa sẽ đạt 77%.
    Chú ýNhân vật phái Thiên Vương sau khi học tối đa chiêu 120 và Trùng Sinh 1, có thể đạt tối đa kháng là 82%.
   • Sau khi Trùng Sinh sẽ nhận được 1 lần tẩy tủy miễn phí (tiềm năng + kỹ năng).
   • Nhân vật sẽ nhận được 1 Trường Sinh Đơn chứa số điểm kinh nghiệm tương ứng với số điểm kinh nghiệm của nhân vật có được ngay khi tiến hành Trùng Sinh lần 1 (bất kể nhân vật đang ở cấp độ nào). Ví dụNhân vật (có cấp độ từ 195 trở lên) đang có 57 tỷ điểm kinh nghiệm. Sau khi Trùng Sinh thành công, nhân vật sẽ nhận được 1 Trường Sinh Đơn chứa 57 tỷ kinh nghiệm.

   Lưu ý

   Một số lưu ý khi nhân vật đã Trùng Sinh 1 thành công:

   • Cấp độ nhân vật sẽ trở về 160, các mức điểm kinh nghiệm cần để thăng từng cấp sẽ tăng lên so với chưa Trùng Sinh.
   • Tất cả kỹ năng cộng điểm (trừ chiêu 9x và chiêu 120x) đều trở về 0, sau này khi đạt đẳng cấp tương ứng thì nhân vật có thể cộng điểm vào.
   • Giữ lại mức độ thành thục chiêu 90 và chiêu 120, khi nhân vật đạt đẳng cấp 80 mới có thể sử dụng chiêu 90, tương tự khi đồng đạo đạt đẳng cấp 120 thì mới có thể sử dụng chiêu 120.
   • Giữ lại một số điểm tiềm năng và kỹ năng tương ứng (bao gồm điểm tiềm năng, kỹ năng do làm nhiệm vụ có được, do sử dụng sách, sử dụng bánh, sử dụng Thiên Tiên Thảo).
   • Các nhân vật cấp độ từ 195 trở lên, đều có quyền lợi như nhau sau khi Trùng Sinh 1.

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.